T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BayrampaşaBayrampaşa

Bayrampaşa günümüzde 11 mahalleden ve yaklaşık 273 bin yerleşik nüfustan oluşan bir yerleşim yeridir. Bayrampaşa; iş, eğitim, kültür, alış-veriş ve önemli bir ulaşım noktasını bünyesinde barındırmasından dolayı nüfusu gün içinde 1 milyona yaklaşmaktadır. İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Bayrampaşa, doğudan Eyüp, batıdan Esenler, güneyden Zeytinburnu, kuzeydoğudan Gaziosmanpaşa ile çevrilidir. Eyüp’ün bir semti olan Bayrampaşa’ya 1990 yılında ilçe statüsü verilmiştir. Bayrampaşa’da ağırlıklı olarak Akdeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Ancak Karadeniz ikliminin etkileri de hissedilmektedir. İstanbul ili ulaşım sistemi için önemli bir konuma sahip Bayrampaşa ilçesinin, iki çeşit ulaşım sistemine sahip olduğu görülmektedir. Bunlar karayolu ve hafif metro ulaşım sistemleridir.

Bayrampaşa ilçesinin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanmaktadır. 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u kuşatması sırasında askeri yığınak ve karargâh yeri olarak seçilen Bayrampaşa, daha sonra savunma amaçlı kullanılmış, bölgeye askeri hastane, kışla ve sığınaklar yapılmıştır. Bayrampaşa, Osmanlılar döneminde Sağmalcılar adında bir köy iken, 1927 yılında Bulgaristan’dan gelen göçmen kafilesiyle büyümeye başlamıştır. 1950’lerde Makedonya’dan gelenlerle ve 1960’larda Yugoslavya’dan göç eden Boşnaklarla daha da büyüyüp genişlemiş olan ilçe, 1950’li yıllardan itibaren sanayi kuruluşlarının da çoğalmasıyla hareketlilik kazanmıştır. Bayrampaşa ilçesi, 20.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla kurulmuştur. Bu tarihe kadar Bayrampaşa, Eyüp ilçesinin bir semti olarak gelişmesini sürdürmüştür.