T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BeylikdüzüBeylikdüzü

Beylikdüzü, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Marmara Bölgesine bağlı İstanbul ilinin bir ilçesidir. Beylikdüzü, güneyde, 12.4 km kıyı uzunluğu ile Marmara Denizine, Doğuda Avcılar, Kuzeyde Esenyurt, Batıda ise Büyükçekmece ilçelerine komşudur. Yaklaşık 37.38 km2 alana sahiptir. En güneyi ile en kuzeyi arasındaki kuş uçuşu mesafe 6.31 km, en doğusu ile en batısı arasındaki mesafe ise 8.65 km’dir. Beylikdüzü İlçesi, coğrafi konumu itibari ile Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan E-5 karayolu üzerinde olması nedeniyle de önemli bir stratejik konuma sahiptir. Ayrıca, güneyde önemli bir ticaret denizi olan Marmara Denizi’ne kıyısı olması ve Ambarlı Ticaret Limanı’nın da bu ilçe içinde oluşu, ilçenin stratejik önemini daha da arttırmaktadır. Ülkemizde genel olarak Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim hakimdir. Ancak coğrafi özelliklerinden dolayı Marmara Bölgesi’nde, bu üç iklim tipinin özelliklerini görmek de mümkündür.

Beylikdüzü, ilk bakışta tarihi yapıların ve tarihi kalıntıların az olmasından dolayı pek tarihi bir kent gibi algılanmamaktadır. Oysaki yaptığımız çalışmalarda Beylikdüzü’nün ilk çağlara dayanan bir yaşam alanı olduğunu görürüz. Bu tezi ispatlayan en güzel kanıtlar yakın dönemde başlayıp son yıllarda hızlanan Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri ile Beylikdüzü sınırları içinde dökülen Haramidere ağzında yapılan arkeolojik çalışmalarda çıkarılan eserlerdir. Haramidere’de orta paleolitik döneme ait (M.Ö. 200.000- 40.000) el baltaları, satırlar ele geçmiştir. Buranın ilk insan grupları için bir geçici kamp ve avlak yeri olduğu sanılmaktadır.

22.03.2008 tarih, 26824 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, “İlçe Kurulması” başlıklı ilk maddesinin birinci fıkrasının 20’nci bendi uyarınca Beylikdüzü İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere İstanbul ilinde Beylikdüzü adlarıyla kırk üç ilçe kurulmuştur.” düzenlemesi ile Beylikdüzü ilçe statüsüne gelmiştir.