T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BüyükçekmeceBüyükçekmece

Büyükçekmece ilçesi, İstanbul ilinin batı yakasında Marmara Denizi kıyısında bulunmaktadır. 18.145 hektar alansal büyüklüğe sahip olan ilçenin kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri, doğusunda Esenyurt ilçesi, güneyinde Beylikdüzü ilçesi ve Marmara Denizi, batısında ise Silivri ilçesi bulunmaktadır.

Büyükçekmece Marmara Denizi'nde kendi adını taşıyan körfezin çevresinde ve yine kendi adını taşıyan 29 kmalana sahip Büyükçekmece Lagün ve Baraj Gölünü içine alan bir yerleşim merkezidir. İlçenin yüz ölçümü 185.145 km2'dir. 

Büyükçekmece İstanbul'un temiz ve iyi düzenlenmiş 25 km uzunluğundaki sahil şeridine sahip olan önemli sayfiye merkezlerinden biri olma özelliğinin yanı sıra tarihin bıraktığı mirasa sahip çıkan yaklaşımıyla geçmişten geleceğe köprü özelliği taşıyan bir ilçesidir. Şehircilik açısından bakıldığında yerleşim, imar, altyapı ve çevre sorunlarını şehircilik donanımı ile çözmüş, gelişen çehresi ile bir dünya kenti olmaya aday bir ilçedir.

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun çerçevesinde 29.03.2009 tarihi itibari ile tüzel kişiliği kaldıran ilk kademe belediyelerinden Mimarsinan, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Tepecik ve Muratbey ilk kademe belediyeleri ile Gürpınar ilk kademe belediyesinin Pınartepe Mahallesi, Kıraç ilk kademe belediyesinin de Hadımköy Tem Bağlantı Yolunun batısında kalan kısmı Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu sınırlar itibari ile Büyükçekmece ilçesindeki toplam mahalle sayısı 23'tür.

Büyükçekmece'de tipik Marmara bölgesi ikliminin özellikleri hüküm sürmektedir. Kıyı şehri olması sebebiyle ılıman ve yumuşak bir iklime sahiptir.

M.Ö. 7. yüzyılda ilk yerleşimin başladığı Büyükçekmece'nin kurucuları Helenlerdir. M.Ö. 2. yüzyılda Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece Athyra adıyla bilinmekteydi. Türkler 1357 yılında Bizans deltasına yerleşmişler ancak Çekmece bölgesi uzun bir dönem Bizans egemenliği altında yaşamaya devam etmiştir. Büyükçekmece, gerek Bizans gerekse Osmanlı döneminde orduların ve yolcuların geçiş ve konaklama noktası olmuştur. Kimisi günümüze kadar gelmiş, kimisi ise kalıntı ve izleri çoktan yok olmuş kervansaraylar, hanlar ve Mimar Sinan'ın ünlü köprüsü gibi eserler bu geçit niteliğinin önemli işaretleridir.